Referencer

Se vores referencer

Nedenfor ses et mindre udpluk af vore referencer.​​

Grønnedal 2-70. 7600 sStruer

Bygherre: Arbejdernes AndelsBoligforening.
Gennemgang af bygningsmassen fysiske tilstand inkl. tekniske installationer, udførsel af tilstandsrapport og helhedsplan for videre behandling hos Landsbyggefonden.
Arkitekt: H. Lindquist ApS
Ingeniører: A. R Teknik, Grontmij/CarlBro.
Håndværkerudgifter estimeret. Kr. 168 mio.

Nye pleje og handicapboliger, haslev

Bygherre: Rønnede boligselskab
Projektering og optegning af VVS og ventilation for Olsen & Jensen A/S
Arkitekt: Hou + Partner Arkitekter A/S.
Byggesum: 63 mio.

Roskilde slagteriskole

Opførelse slagteriskole for Svin og kvæg
Bygherre: Slagelse kommune
Totalentreprenører: GVL A/S
Projektering og optegning af VVS og ventilation for Olsen & Jensen A/S
Arkitekt: Arkitekttegnestuen Virumgård A/S.​

Rygårdscenteret I Ballerup

40 Stk. plejeboliger + fællesaealer
Bygherre: Gentofte kommune
Hovedentreprenør: GVL Enterpriser A/S
Ingeniør vvs, ventilation og sprinkler: A. R Teknik.​

Nørreparken 1-96 afd. 202 7500 Holstebro

Bygherre: Boligselskabet Sct. Jørgen
Projektering og optegning af VVS og fjernvarme til 45 lejl.
Bygherrerådgivere: A. R Teknik.
Håndværkerudgifter: ca. kr. 4,3 mio.​

Thorsvej 10-70 afd. 224 7500 Holstebro

Bygherre: Boligselskabet Sct. Jørgen
Projektering og optegning af VVS og fjernvarme til 180 lejl.
Bygherrerådgivere vvs: A. R Teknik
Håndværkerudgifter: ca. kr. 4,5 mio.​

Jyllandsgade 51-55. 7600 Struer

Renovering og ombygning efter brand, samt udnyttelse af tagrum.
Bygherre: Nordvest Administration a.m.b.a.
Arbejdernes Andelsboligforening, Ringgade 89, 7600 Struer
Arkitekt: H. Lindquist aps.
Ingeniører: A. R Teknik
Håndværkerudgifter: ca. kr. 11 mio.​

Anlægsvej 12-24 afd. 09. 7600 Struer

Renovering og ombygning af lejligheder.
Bygherre: Nordvest Administration a.m.b.a.
Arbejdernes Andelsboligforening, Ringgade 89, 7600 Struer
Arkitekt: Søren Andersen.
Ingeniører: A. R Teknik, CarlBro og Bop Consult
Håndværkerudgifter: ca. Kr. 18 mio.​

Enghaven 2-24 7830 Vinderup

Bygherre: Boligselskabet MidtVest
Projektering og optegning af 5 nye Teknikrum.
Bygherrerådgivere: A. R Teknik.
Håndværkerudgifter: ca. Kr. 0,9 mio.​

Nyt audi bilhus I Fredericia 10.000m²

Bygherre: Selmer Audi Details
Projektering og optegning af VVS for Bravida A/S
Hovedentreprenør: C.C Contractor
Vvs anlægssum: 6 mio.​

Nyt Domicil PTMV

Bygherre: Phønix Tag Midt-Vest
Var projekteret som energiklasse 1
Økonomien reducerede det til alm. BR08 krav
Projektering og byggeledelse
Arkitekt: ATRA, Holstebro​

Renovering og tilbygning til Harboøre omsorgscenter

Projektering og optegning af VVS og ventilation for Bjerringbro Ingeniørkontor A/S
Arkitekter: Vilsbøll og Poulsen
Bygherre: Lemvig Kommune​

Multisal skademosegård, Roskilde

Opførelse af børnehus, klub, fælleshus og multisal
Projektering og optegning af VVS og ventilation for Olsen & Jensen A/S
Arkitekt: Arkitekttegnestuen Virumgård A/S.​

Øko-huse andelssamfundet Hjortshøj ved Århus

Bygherrer:

  • Gl. Kirkevej 11.
  • Gl. Kirkevej 144.
  • Gl. Kirkevej 166.

Energiberegning til klasse 1 og optimering i samarbejde med arkitekt.
Arkitekt: Vierck Holzhäuser

Http://www.Euronews.Net/2009/09/08/hjortshoj-the-eco-village/​

Om- og tilbygning, af 46 boliger og fællesfaciliteter

Projektering og optegning af ventilation og VVS installationer for Ribe VVS Service A/S.
Bygherre: Ulleruphus, Fredericia.
VVS og vent. Entrepr. 3,5 mio.​

Nr. Nissum skole. Renovering af fysik, tilbygning af sløjd og undervisningslokaler

Bygherre: Lemvig Kommune
Arkitekter: Vilsbøll og Poulsen
Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Renovering af Spjald skole

Bygherre: Ringkøbing-Skjern kommune
Arkitekter: KPF Arkitekter A/S. Arkitektfirmaet Vest.
Ingeniører: Hera Consult. A. R Teknik ApS​

VVS, optimering Arla Foods

Gennemgang af eksisterende installationer. Projektering af nye installationer i produktion.
Bygherre: Arla Foods amba (Holstebro flødeost)
Ingeniører: A. R Teknik ApS
Anlægssum: 5 mio.​

VVS, optimering rose poultry

Gennemgang af eksisterende VVS-installationer. Projektering af nye installationer i produktion og teknikrum.
Bygherre: Rose Poultry
Ingeniører: A. R Teknik ApS
Anlægssum: 2,5 mio.​

VVS, optimering

Bygherre: Rose Poultry A/S
Gennemgang af eksisterende Vvs-installationer. Projektering og optegning af nye installationer i produktion og teknikrum. Omlægning af teknikrum med kapacitets-forøgelse af varmtvandsproduktionen således at rengøringstid kunne nedsættes med 4 timer og dermed forøge produktionstiden
Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Langerak, Aalborg

Bygherre: Royal Greenland A/S
Registrering og optegning af eksisterende bygninger, maskiner og tekniske installationer til overholdelse af kunde- og veterinær krav. Dokumentations grad iht. til RG´s ønsker
Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Langerak, Aalborg

Bygherre: Royal Greenland A/S
Projektledelse, projektering og optegning af nye installationer på fabrik ifbl. med flytning af fabrik. Vedr. nyt anlæg for -10°C glykolanlæg for optøningskabiner, lagekøl til rejepak og nyt kølerum
Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Jensens køkken. Struer

Bygherre: Jensens Køkken A/S
Registrering og optegning af eksisterende bygninger, maskiner og tekniske installationer til overholdelse af kunde- og veterinær krav. Dokumentations grad iht. til JK´s ønsker
Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Jensens køkken. Struer

Bygherre: Jensens Køkken A/S
Varmegenvinding fra NH3 anlægs kondensator med varmepumpe for daglig produktion af 60m³ 70°C varmt brugsvand.
Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Smørmejeriet. Holstebro

Bygherre: Arla Foods amba.
Registrering og optegning af eksisterende bygninger, maskiner og tekniske installationer til overholdelse af kunde- og veterinær krav. Dokumentations grad iht. til Arla´s ønsker
Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Flødeosten. Holstebro

Bygherre: Arla Foods amba.
Gennemgang af eksisterende installationer. Projektering og optegning af nye installationer i produktion.
Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Sisimiut, Grønland

Bygherre: Royal Greenland A/S
Projektledelse, projektering og optegning af nye installationer på fabrik ifbl. med renovering og energioptimering af køleanlæg for Råvand, Glycolanlæg for modningstanke til rejer, udnyttelse af spildvarme fra kølekompressorer.
Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Sisimiut, Grønland

Bygherre: Royal Greenland A/S
Projektledelse, projektering og optegning af ny torske fileteringslinje.
Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Ilulissat, Grønland

Bygherre: Royal Greenland A/S
Projektering og optegning af nye Søvandspumper for køleanlæg.
Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Furuseth Slakteri AS. Vardeveien 50, 2072 dal. (Norge)

Bygherre: Furuseth Slakteri AS
Projektering og optegning af nye VVS, Damp, Køl og Gas installationer, samt projektering af afløb i jord.
Byggereriet omfatter tilbygning til eks. slagteri samt nyt maskinhus (kedel og kompressor)
Bygherrerådgivere: Alectia.
Ingeniører: A. R Teknik ApS for VVS firma Kjeld Bach i Struer.
Vvs entreprise: ca. 17 mio.​

Cuxhaven, Tyskland

Bygherre: Royal Greenland A/S
Projektledelse, projektering og koordinering af indretning af ny fabrik, bestående af indvendig beklædning med kølerums elementer. 2 nye pakkelinjer, styringer, stålkonstruktioner, køl, VVS og ventilation.
Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Wilhelmshaven, Tyskland

Bygherre: Royal Greenland A/S
Projektering af Glykolanlæg for nye og eksisterende ventilationsanlæg 1,2 MW.
Ingeniører: A. R Teknik ApS​​

Matane, Canada

Bygherre: Royal Greenland A/S
Projektering og optegning af ny køleinstallation til kølekompressorer, udførsel af overslag på materialer og montering sendt fra DK.
Ingeniører: A. R Teknik ApS​